Начало » Преброяване 2021

 

Преброяване 2021

Преброяване 2021Започва набиране на преброители за Преброяване 2021


От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат:

1. Заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома за завършено образование;

4. Снимка;

5. Документ, удостоверяващ IBAN.

Документите за кандидатстване може да получите в стая №5 в Община Кубрат или на сайта www.kubrat.bg/bg/census2021/census2021.php

При предстоящото преброяване в община Кубрат ще бъдат ангажирани 59 преброители и 14 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Повече информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021 можете да намерите на сайта www.census2021.bg


Заповед №РД-05-817 / 14.09.2020 г. на Председателя на НСИ за определяне на цени/ставки за извършваните дейности по провеждане на Преброяване 2021
Указания за подбор на лицата, които ще бъдат назначени за преброители и контрольори пo време на провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
Видео и аудиоклипове за набиране на преброители
Заявление
Автобиография
Информация за обработка на лични данни
Съгласие за обработване на лични данни


I етап от Преброяване 2021 - предварителен обход за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите

Официален сайт на Централна комисия по преброяването
Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година
Организационен план за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година
Заповед за съставяне на Общинска преброителна комисия в Община Кубрат