Начало » Общинска администрация » Структура и функции

 

Структура и функции

   Кмет на община Кубрат
   Заместник-кметове на община Кубрат
   Секретар на община Кубрат

 

 

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

• Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"

• Отдел "Административно-правно и информационно обслужване"

 

Отдел "Управление на собствеността и финансово-счетоводна дейност"

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Отдел "Местни данъци и такси"

 

Дирекция "ТСУ, земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти"

• Отдел "Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти"

• Отдел "Териториално-селищно устройство"

 

Дирекция "Просвета, култура и техническо обслужване"

• Отдел "Просвета и култура"

• Отдел "Техническо обслужване"