Начало » Общинска администрация » Секретар на община Кубрат

 

Секретар на община Кубрат

Наргис Басри

Секретар на община Кубрат

 

 

 

Правомощия на секретаря на общината

 

Секретарят на общината осъществява административно ръководство на общинската администрация.

 

Назначава се безсрочно от кмета на общината.

 

Правомощията му са визирани в чл. 43, ал. 3 от ЗМСМА, като по-важните са: организиране дейността на общинската администрация, организиране деловодството и документооборота в общината и общинския архив, отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация, изготвянето на актовете на общината, работата с жалбите и предложенията на гражданите. Секретарят на общината води регистъра на вероизповеданията.