Начало » Общински дейности » Енергийна ефективност

 

Енергийна ефективност

  Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2016 – 2019 г.
  Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2016 – 2026 г.
  Общинска програма за енергийна ефективност за периода 2017 г. - 2020 г.
  Процедура за оценка на подадени Заявления за интерес и финансова възможност и срокове по Национална програма за енергийна ефективност на много фамилните жилищни сгради /НПЕЕМЖС/
  Публикуван годишeн отчет за 2017 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишен отчет за 2017 г. за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
  Публикуван годишeн отчет за 2016 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишен отчет за 2016 г. за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.