Начало » Общински дейности » Екология » Обявления

 

Обявления

Уведомление - изх. № УД-02-17-205 / 20.02.2018 г. за наличие на инвестиционно предложение “Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат”.
Уведомление - изх. № УД-02-17-204 / 20.02.2018 г. за наличие на инвестиционно предложение “Корекция на река Топчийска, село Каменово, община Кубрат”.
Уведомление - изх. № УД-02-17-203 / 20.02.2018 г. за наличие на инвестиционно предложение “Реконструкция на части от улична мрежа в с. Савин, община Кубрат”.
Заповед № 697 / 30.10.2017 на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2018 г.
Протокол № 3 от общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград".
Протокол № 2 от общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград".
Становище по екологична оценка № РУ-5-9 / 2016 на РИОСВ - Русе за съвместимост на Общ устройствен план (ОУП) на Община Кубрат.